Van het verleden
naar onvergetelijke ervaringen

Wat we doen

Actief met je Geschiedenis is een samenwerking tussen historici en jonge ondernemers. Samen helpen we organisaties op een vernieuwende manier actief te zijn met hun geschiedenis. Dus wil je meer doen met de geschiedenis van jouw organisatie? Of komt er een viering of lustrum aan waar je terug wilt blikken? Wil je meer bewustwording over waar jouw organisatie voor staat? Of wil je een brug slaan tussen herkomst en toekomst? Wij creëren passende concepten, van vernieuwende boekjes en campagnes tot escape-rooms. 

Hoe doen we dat?

1. Vooronderzoek geschiedenis

Het proces begint bij het vooronderzoek door een historicus. Deze maakt een ‘factsheet’ op basis waarvan een sessie rondom de identiteit / corporate values van het bedrijf georganiseerd kan worden.

2. Identiteit of corporate values

Vanuit het vooronderzoek komen onderwerpen of mijlpalen die bepalend zijn voor de identiteit of corporate values van een bedrijf. Door middel van een aantal interactieve sessies wordt de identiteit vastgesteld.

3. Brainstorm 'Actief met je Geschiedenis'

De identiteit samen met het vooronderzoek vormen de basis voor de brainstorm ‘Actief met je Geschiedenis’. Door middel van een creatieve sessie gaan we op zoek naar activiteiten of producten die jou kunnen helpen actief aan de slag te gaan met jouw geschiedenis. Alles is mogelijk!

4. Advies voor plan van aanpak activiteiten of producten

De brainstorm wordt uitgewerkt tot een plan van aanpak. Deze bevat een gestructureerd plan met de bedachte producten of activiteiten, de juiste personen/organisaties die hierbij kunnen helpen en een kostenschatting. Dit advies is geheel vrijblijvend zodat je zelf de keuze kan maken die het beste past. Toch zelf aan de slag? Wij helpen je op weg!

Voor wie

Iedereen kan actief zijn met geschiedenis!

Bedrijven

Families

Overheden

Stichtingen en (sport)verenigingen

Als zelfstandig ondernemer of bedrijf hebben we al gewerkt met: